Празникът Свети Дух някога във Варна

Аязмо “Свети Дух”, местност Малка Кокарджа.
Снимка: Николай Стойков, 2013 г.

На 20 юни тази година Православната църква отбелязва Свети Дух – един от подвижните празници, свързани с Възкрение Христово.

Петдесет дни след Великден, винаги в неделя, се празнува Петдесетница. На този ден апостолите, света Богородица и множество вярващи се събрали в Сионската горница. Внезапно настанал голям чул шум от небето. И “явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух” (Деян. 2:2-3). Апостолите започнали да прославят величието на Бога, като заговорили на разни, непознати за тях дотогава чужди езици.

На този ден в храмовете се раздава орехова шума, символизираща огнените езици при спускането на Светия Дух, а вярващите я запазват през цялата година.

В деня след Петдесетница се чества празникът Свети Дух. Някога на този ден край Варна в местността Малка Кокарджа до Аязма чешма се е провеждал празничен народен събор, наречен Кокарджа панаир.

Аязма чешма през 1979 г.
Из “Старите чешми на Варна” от Иван Мичев.

Аязма чешма е известна на старите варненци кореняци. Вярва се, че чешмяната вода има лечебни свойства. Според преданието чешмата е построена на жител от село Каменар като благодарност, че дъщеря му е прогледнала, след като си измила очите на лековития извор.

В книгата си “Потеклото на гагаузите и техните обичаи и нрави” авторът Атанас Манов пише:

“Кокарджа [панаир] се празнува на Св. Дух, в варненските лозя, наречени “Кокарджа”. Тук имаше чешма, която се считаше за “аязма” – (осветена вода). До чешмата се издигаше дърво – кичест бряст. Болните от треска, окичваха клоновете на дървото, връзвайки парчета от дрехите си, за да оздравеят. Праздникът траеше само един ден.”

Стичали се хора от града и от околните села, свещеник освещавал водата на лечебната чешма. Понеже съборът привличал много хора, на 12 декември 1892 г. Варненският общински съвет постановява:

“Определя се комисия, която чрез протокол ще доложи съвету колко лозя трябва да се отчуждят за разширочавание мястото около Аязма чешмеси в Малка Кокарджа, гдето на праздника Свети Дух става панаир.”